แสนสรา
ข่าวสารและโปรโมชัน

แสนสราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นผ่านการสนับสนุนและการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย ในหน้านี้คุณจะได้ทราบข้อเสนอที่น่าสนใจในปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมที่ผ่านมาและที่กำลังจะจัดขึ้น
หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กรุณาติดต่อ community@sansara.asia ควรสำรองที่ล่วงหน้า เนื่องจากบางกิจกรรมรับจำนวนจำกัด

ข่าวสารและโปรโมชัน

โปรโมชันล่าสุด

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นโปรโมชันในปัจจุบันของแสนสรา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล customerservices@sansara.asia โปรดทราบว่าบางโปรโมชันอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไข ซึ่งมีระยะเวลาหรือจำนวนจำกัด ดังนั้นโปรดรีบติดต่อเรา

 

 

ข่าวสารล่าสุด


‘Putting’ the fun in fundraising

20th November 2018

The pristine course and stunning backdrop of Black Mountain played host to Sansara’s first Charity Classic this year, and we were lucky enough to get a front row seat for all the fun. There are few that have not heard of the world class golf course just outside Hua Hin....

Read More...
 

FLEX HACKS: FAST, FUN STEPS TO A MORE FLEXIBILE BODY

3rd September 2018

Growing older is a mixed blessing. The years we live through give us great experience, and enrich us mentally. At the same time, the passage of years works against our physical body, decreasing our flexibility. This is a natural process that is part of life’s design. However, retaining flexibility has advantages beyond just ease of mobility...

Read More...
 

RETIREMENT: IT’S NEVER BEEN BETTER

30th August 2018

Times are changing. New developments in personal health, the understanding of aging, and our much less turbulent, safer society has redefined what we expect from our later years. This new world has given new life and possibilities to people 50+...

Read More...
 

FLEX HACKS: FAST, FUN STEPS TO A MORE FLEXIBILE BODY

31st July 2018

Growing older is a mixed blessing. The years we live through give us great experience, and enrich us mentally. At the same time, the passage of years works against our physical body, decreasing our flexibility...

Read More...
 

SEASIDE LIVING = HEALTHY LIVING

5th July 2018

At different points in life, different living locations hold appeal. The thrill of cities, the peace of countryside, or the warmth of village life all have their advantages. But when it comes to choosing a place to spend the most rewarding and relaxing part of your life, one geographic location has distinct advantages proven through scientific study: the seaside...

Read More...
 

WAR IN THE TROPICS - WWII SITES IN SOUTH EAST ASIA HISTORY

21st June 2018

The modern history of South East Asia is a rich blend of native traditions and foreign influence. One of the most profound foreign influences on the native region occurred during the Second World War. The reach of this global conflict touched all parts of the planet, and some of the most ferocious and fascinating fighting happened in South East Asia...

Read More...
 

ALL ABOARD, HUA HIN - THE EASTERN & ORIENT EXPRESS

8th June 2018

The Eastern & Oriental Express is perhaps the epitome of elegant, first class travel. The exquisitely designed and serviced train trundles through South East Asia, running from Singapore to Bangkok. When compared to flying, The Eastern & Orient express is much slower, but that’s entirely the point. This once-in-a-lifetime train ride is all about the journey...

Read More...
 

LATE (AND EXOTIC) BLOOMERS

4th June 2018

Most people in life follow a predictable pattern. They are born, grow up, find a particular profession, establish their home, and eventually retire. Expats aren't most people. Those who choose to follow their heart and let it lead them to foreign and exciting adventures are of a different breed. They break the traditional pattern and make their own new ones...

Read More...